Nyilatkozatok

Adatvédelemmel kapcsolatos állásfoglalás

Ön az oldalt általában ingyenesen és a nélkül látogathatja, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A oldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. email cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. telefonszám) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az Ingyenes Hirdetés . Net mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Ingyenes Hirdetés . Net az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Hirdetések tartalmával kapcsolatos nyilatkozat

Az Ingyenes Hirdetés . Net a felhasználók által megadott adatokat és információkat nem áll módjában ellenőrizni és azok valóságtartalmát sem tudja vizsgálni. Ezért azt sem vizsgálja, hogy a személyek által megadott adatokat a jelzett személy szolgáltatta-e ki. Az ilyen és ehhez hasonló visszaélésekből származó bárminemű kárért közvetve vagy közvetlenül semmiféle felelősséget nem vállal az oldal. Ha valamely oldalunkat igénybevevő felhasználó azt tapasztalja, hogy adatait más szolgáltatta ki számunkra az ő beleegyezése nélkül, akkor azt mihamarabb jelezze, hogy a továbbiakban adatait töröljük és ne jelenítsük meg oldalainkon. Kivéve, ha az érintett másképpen nyilatkozik.

Az oldal minden látogatója számára adott a lehetőség a hirdetéseknél, hogy a hirdetővel kapcsolatba léphessen. Továbbá, ha valamely hirdetést, tartalmi, vagy törvényi szempontból kifogásolhatóak tart akkor az Ingyenes Hirdetés . Net oldaltól a hirdetés felülvizsgálatát kérje.

Furnia hirdetsek