AQUAPOL SZIGETELÉS : Vizes Fal, Nedves, Dohos, Salétromos Épület, Salétrom, Penész, Talajvíz, Málló Vakolat. Utólagos szigetelés, roncsolás mentes falszárítás. 20 év garanciával szigeteljük felszivárgó víz ellen, vizes, nedves, salétromos a falakat, épületeket!

Rovat: Vegyes apróhirdetés

Elhelyezkedés: Budapest, X. kerület, Budapest Pest Megye Országos | Térkép Megtekintés térképen

A hirdetés feladásának ideje: 2013. 10. 16. 06:27

  • aquapol szigetelés : vizes,salétromos,nedves fal
  • aquapol szigetelés , falszárítás
  • AQUAPOL SZIGETELÉS TECHNOLÓGIA !
  • aquapol utólagos roncsolás mentes szigetelés
AQUAPOL SZIGETELÉS : Vizes Fal, Nedves, Dohos, Salétromos Épület, Salétrom, Penész, Talajvíz, Málló Vakolat. Utólagos szigetelés, roncsolás mentes falszárítás. 20 év garanciával szigeteljük felszivárgó víz ellen, vizes, nedves, salétromos a falakat, épületeket!

Vizes Fal Nedves Salétromos Talajvizes Penészes Épület Pince Több Fajta Szigetelése Falszárítása Bontás Nélkül Roncsolás Mentesen Is 20 év Garanciával

BUDAPEST MINDEN KERÜLETÉBEN AZ ORSZÁG MINDEN TELEPÜLÉSÉN A DUNAKANYAR A BALATON A VELENCEI TÓ MELLETTI TELEPÜLÉSEKEN

Budapest Szentendre Pilisvörösvár Budakeszi Budaörs Érd Vác Dunakeszi Göd Gödöllő Gyál Monor Mogyoród Pomáz Pécel Üröm Isaszeg Szigethalom Kiskunlacháza Ráckeve Dabas Nagykáta Cegléd Nagykőrös Abony

 

aquapol szigetelés falszárítás:
- lemez beütés besajtolás acél lemezzel
- injektálás magas nyomással
- aquapol roncsolás mentes szigetelés
- hagyományos szigetelés falkiszárítás
- befűrészeléses szigetelés falszárítás
- kent függőleges - vízszintes szigetelés
- légpórusos salétromos vakolatjavítás
- penész és pára mentesítés
- épületdiagnosztika nedvességmérés tanácsadás

- adás vételi átvizsgálás szakértés tanácsadás helyszíni felmérés árajánlat
Salétromos nedves vizes fal penészes dohszagú épület pince bontás nélküli falszárítása szigetelése 20 év garanciával. Családi, társasházra, intézményekre, templomokra, kastélyokra, kúriákra is alkalmas utólagos szigetelés vizes fal, salétromos, málló vakolat ellen tégla, beton, szilikát, terméskő, tufa, vályog, vert falra is.
T:30/398-7325

 

AZ AQUAPOL KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI ELVE

Az elektromágneses vagy a hasonló energiával működő falszigetelési eljárások és falszárító készülékek működési elve nagyon gyakran nehezen érthető, értelmezhető a műszaki szakemberek számára, mert a működésükkel foglalkozó írások nem mindig tárják fel előttünk a falszárítás hatásmechanizmusát.

A korábbi magyarázatok, amelyek az eljárásokat ismertették, elsősorban a Föld gravomágneses teréből való energiamennyiséggel foglalkoztak, ilyen volt például az Aquapol készülék működésének leírása. A gravomágneses hullámok bizonyos szempontból hasonlítanak az elektromágneses hullámokhoz, azonban az elektromos hullám komponens hiányzik, amit egy más szerkezetű gravitációs komponens pótol. Tovább nehezítette az ilyen eljárás elfogadását és alkalmazását, hogy a korábban telepített készülékek az idővel elhangolódott antenna-rendszerük miatt, több esetben hatástalannak mutatkoztak, ami elbizonytalanította a a műszaki szakembereket és a felhasználókat is.

A gravomágneses energia segítségével végzett falszárítás működésének bonyolultságát az adja, hogy az AQUAPOL készülékek a működésükhöz szükséges energiát a Föld gravomágneses erőteréből nyeri, egy speciális antenna-rendszer segítségével. A tudomány számára azonban még ma sem teljesen egyértelmű a Föld gravomágneses teréből történő energianyerés lényege.

Kiegészítő energiaforrásként használhatunk térenergiát, hogy ezt a rendszert erősítse. Kísérletekkel bizonyították ennek az energiának a létezését.

          

Az elektromágneses falszigetelési eljárások hatásmechanizmusa

 

Ahhoz, hogy megértsük a falszigetelési eljárások lényegét, mindenképpen szükség van néhány fizikai-kémiai alapfogalom tisztázására, mivel ezek nélkül sem azok a jelenségek amelyek a kapilláris rendszerekben, sem pedig a szigetelési technológiák elve nem lesz érthető.

A falszigetelési eljárások működésének elvi alapja a szilikátfelület-folyadék kölcsönhatására vezethető vissza.

A nedves talajjal érintkező falazatokban a víz és a híg sóoldat a felületi feszültség hatására felemelkedik a kapilláris rendszer hajszálcsöveiben. A víz felületi feszültségét a vízmolekulák között fellépő kohéziós vonzóerők hozzák létre, amelyek összetevői a hidrogénkötés és a Van der Waals-féle dipólus kölcsönhatás

 

 

A vízmolekula szerkezete és a vízmolekulákra ható erők

Hidrogénkötés: A vízmolekulák közötti hidrogénkötés kialakulását az okozza, hogy a nagy elektronegativitású atom (pl. O) a vele kovalens kötésben lévő hidrogén elektronját magához vonzza, amely elektronigényét a szomszédos vízmolekulában lévő oxigén szabad elektronjával elégíti ki.

 

Az építőanyagokat (tégla, kő, beton) a velük érintkező víz benedvesíti. Ennek mértéke függ a víz, felületi feszültségétől és szilikátfelületen fellépő adhéziós erőktől. Az adhéziós nedvesedés során a víz rátapad a szilárd felületre, mivel az adhéziós vonzerő lényegesen nagyobb, mint a vízmolekulák között ható, kohéziós erő.

 

Adhéziós vonzerő: A falszerkezet anyaga és a vízmolekulák között ható felületeket egyesítő vonzerő, ami elsősorban a szilikátanyagok oxigénje és a vízmolekulák hidrogénje között lép fel, a kohéziós erőkhöz hasonlóan a hidrogénhidas adszorpcióból és az elektrosztatikus dipól kölcsönhatásából tevődik össze.

 

A szilikát építőanyagok felületén, elsősorban, OH- és O2- ionok vannak, mivel a gyengén polarizálható Si4+ ionok, amelyeknek erős elektromos tere, a felületi energiát sokkal jobban növeli, mint a jól polarizálható O2- ionoké, a felületről behúzódnak.

Ennek következtében a szilikátok felületén relatív töltéstöbblet jelentkezik, azaz olyan elektromos erőtér létesül, amin a (+) ionok és a poláros molekulák adszorbeálódhatnak. Azt is mondhatjuk, hogy az építőanyagok poláris szilikátfelületekkel rendelkeznek, amelyeken a vízmolekulák irányítottan kötődnek meg (2. ábra).

 

 

 

A szilikát-felületekre erősen tapadó vízmolekulák egyre újabb és újabb felületekhez kötődve vékony folyadékrétegként felfelé mozognak a kapilláris csőben, a kohéziós erők közvetítésével, magukkal húzva az egész folyadékoszlop vízmolekuláit. Ez a kapilláris szívóhatás.

 

 

A folyadék felszívódásának magassága (h) elsősorban a kapilláris rendszer átmérőjétől (r) függ. Ha pedig a peremszög J > 90°, akkor "h" értéke negatív és a víz kinyomódik a kapillárisból. Ez a kapilláris depresszió.

 

Az eddig ismertetett fizikai jelenségeken alapszik a légpórusos vakolatok falszárítási hatásmechanizmusa, mivel a kis átmérőjű kapilláris rendszer hiánya miatt a vakolat a falban lévő nedvességet nem vezeti ki a felszínre, hanem az már a belső, nagy átmérőjű pórusokból pára formájában távozik. A száraz és sótól mentes felület mindaddig megmarad, amíg a víz elpárolgási zónája a vakolat mélyebb rétegében van. Természetesen az oldott sók a víz elpárolgásával a pórusokban kikristályosodnak és ezzel, idővel csökken a párologtató hatás. Ezt a folyamatot azonban igen hatásosan meg lehet hosszabbítani a falszerkezet vegyi anyagokkal végzett só átalakító kezelésével és a sókristályok tárolására alkalmas gúzok alkalmazásával.

 

A vegyi falszigetelési eljárásokkal olyan folyékony anyagokat injektálnak a falba, amelyek hatóanyagai a falazó anyagban szétszívódva, annak pórusszerkezetét módosítják. A cementiszapos eljárásoknál a pórusok eltömítődnek és így a kapilláris vízfelszívás megszűnik, míg a szilikon-injektálásos módszernél a hatóanyag a kapillárisok falára tapadva a J - peremszöget 90° fölé növeli és ezzel a kapilláris emelkedés, süllyedéssé válik, azaz kialakul az un. kapilláris depresszió.

Természetesen a nem megfelelő körültekintéssel (szakértelemmel) végzett folyadék-injektálásoknál, ahol a pórusszerkezetnek csak egy részét sikerül csak eltömíteni, vagy a felületét hatóanyaggal bevonni, fenn áll annak a veszélye, hogy a leszűkített kapilláris rendszerben a vízszint az eredetinél magasabbra emelkedik.

 

Elektrokinetikus szigetelési eljárások működési elve

 

Az építőanyag kapilláris rendszerében felszívódó nedvesség a fal felületén elpárolog, aminek hatására folyamatos vízáramlás alakul ki a falszerkezetben. A kapillárisokban áramló nedvesség, mint híg sóoldat, pozitív és negatív töltésű ionokat tartalmaz

Aquapol falszárító készülék működési elve:

A kapilláris falához tapadó folyadékrétegben, ha növeljük az adszorbeálódott H+ ionok mennyiségét, úgy H2 gáz keletkezik. Ezen a molekulavastagságú gázrétegen keresztül csökken a vízmolekulákra ható adhéziós vonzerő, ami a kapilláris szívóerő megszűnéséhez vezet, azaz kialakul a kapilláris depresszió, és a víz visszahúzódik a talajba

A készülék képes a Föld gravomágneses teréből energiasugárzást felfogni, majd adó-antennáival annak egy részét polarizáltan és 1420 MHz frekvencián, a nedves falra sugározni.

Az AQUAPOL készülék, mint mikrohullámú passzív adóvevő, fő elemei az 1 db. energia felvevő tekercs, a 3 db. adó (eltérítő) tekercs és a közöttük kialakított rezonáns üreg (gerjesztő generátor), melynek feladata polarizálni az gravomágneses energiahullámokat.

A vevő és adó oldalt egy koaxiális tápvonal köti össze, mely egyúttal megfelel egy mikrohullámú rezonátornak is. A polarizátorhoz csatlakozó antennák (Lecker vezetékek) a 1420 MHz rezonancia-frekvenciára vannak hangolva.

Az AQUAPOL készülék telepítésének fejlesztése

A korábban telepített Aquapol készülék – a hiányos épületdiagnosztikai előkészítés miatt – több esetben hatástalanok voltak. Gyakran előfordult, hogy a sávszigetelés kiváltással ellátott épületben, az épület használata során a felszerelt készülék megsérült. A készülékből kiálló pálcaantennák eltörtek, takarításkor, vagy a helyiség festésekor. Bár ezek a hibák összességében sem tették ki az összes telepítések 5 %-át, mégis jelentős mennyiséggé váltak.

Az ismertetett hiányosságok felszámolására, a magyarországi forgalmazó, az alábbi fejlesztéseket hajtotta végre az AQUAPOL berendezések telepítésével kapcsolatban:

1. Javította a szigetelést megelőző épületdiagnosztikai előkészítést, a felmérés technikai feltételeit a műszerpark folyamatos fejlesztésével.

2. Magyarországi és ausztriai központban folyamatos elméleti- és szakmai továbbképzéseket tart a készüléket telepítő szakemberei számára.

3. A sérülékeny készülékeket korszerűbb és kisebb kockázattal járó berendezésekkel váltotta ki. A padlóra telepített, földelt berendezések gyártását megszüntették, és 1997-től kizárólag a korszerűbb belső antennás berendezések kerülnek telepítésre.

4. Jelenleg a nyomtatott áramkörös, földsugárzási anomáliáktól függetlenül működő, kisméretű AQUAPOL berendezések rendszerbeállítása van folyamatban.

MINDEZEK A MÓDOSÍTÁSOK A TELEPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓKAT 1 %-RA, AZAZ EGY SZÁZALÉKRA CSÖKKENTETTÉK

Írta és szerkesztette: JATE tudományos munkatárs

 

 

Kapcsolatfelvétel:
Ingatlanjog